ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2005

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avgiva följande berättelse för sitt 46:e verksamhetsår:

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

 

Ordförande                                                                                 Leif  Zadig

Vice ordförande, Klubbmästare                                                   Per Mårtensson

Kassör                                                                                        Johan Mellström

Sekreterare,                                                                                Nils-Harald Larsson

Miljöansvarig                                                                               Peter Svensson

Hamnchef, Kyrkviken                                                                  Patrik Hedlund

Materialförvaltare, Vice klubbmästare                                          Yngve Nilsson                      

Suppleant, Vice sekreterare                                                         Simon Berg

Suppleant, Kontaktman och Hamnchef, Kanalen                          Anders Henriksson               

 

 

Revisorer                                                                                     Inge Nilsson-Gren

                                                                                                   Göran Svensson

Revisorsuppleant                                                                         Christer Liljenberg

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 1 enskilt betalande junior, 283 st enskilt betalande seniorer,

4 st hedersmedlemmar samt 72 st betalande familjer, totalt 477 individer. Under året har tillkommit 56 st nya medlemmar inkl familjemedlemmar.

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framlägges till årsmötet.

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits. Genomsnittlig närvaro på styrelsemötena: 68 % med spridning 14 – 100 %.

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 bojar, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken.

 

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 20 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-       I samarbete med Hälleviks båtklubb och Edenryds båtklubb anordnades i februari en uppskattad bussresa till båtutställningen i Göteborg. 15 medlemmar deltog.

-       Den traditionella sill- och familjefesten på Enö den 11/6 samlade strax under 100 deltagare.

-       Höstfesten med dans den 29/10 på Folkets Hus i Bromölla samlade 119 deltagare.

-       På styrelsens initiativ samlades representanter för de övriga båtklubbarna i sjön samt även för Ivösjöns Fiskevårdsförening till en mycket uppskattad genomgång av gemensamma angelägen-heter på Ivögården den 19 april.

-       Vi har hållit två studiecirklar för GPS under ledning av ordföranden. Den ena hölls för styrelseledamöter och den andra för intresserade medlemmar.

 

Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året erhållit rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg samt hos Hälleviks Båtvarv i Hällevik. Därutöver erhåller medlemmar med bensinkort rabatt på bensin på Preem.

 

 

Hamnarna och övrigt

-       Vi polisanmälde ett par incidenter i Kyrkvikens småbåtshamn. En gång gällde det försök av stöld av bojbåten, då någon försökt bryta upp tändningslåset. Vi fick köpa nytt tändningslås. En annan gång gällde det försök till inbrott genom att någon brutit upp en plåt i grinden till F-bryggan. Nästa fall gällde skadegörelse på fyr och bojbåt genom att någon hade kastat stora stenar på desamma. Reparationskostnaderna är beräknade till 6.000:- kr för fyren och ca 16.000:- kr för bojbåten. Skadorna på bojbåten täcks av vår båtförsäkring. Så småningom fick polisen tag i de skyldiga, vilka ställs inför rätta. Slutligen polisanmäldes en hundägare för att ej ha plockat upp efter sin hund, men ärendet avskrevs tyvärr pga att hamnområdet ej ligger inom planlagt område.

-       Vi har haft korrespondens med rektorerna för några av skolorna med anledning av att ungdomar under skoltid tagit loss stenar från kaj- och pirkanterna i småbåtshamnen och slängt ut dessa på isen. Händelsen polisanmäldes, men ingen reaktion över huvud taget från skolorna.

-       Vi har tvingats lyfta en sjunken båt i Kanalen sedan båten för 3 år sedan slet sig och sjönk. Ägaren hade inte brytt sig om båten, troligen eftersom det kostade pengar att ta upp den. Eftersom ägaren ej betalade något för våra utlägg, blev han uppsagd från sin plats.

-       Vi har med hjälp av ideella krafter murat en trappa vid ena isättningsrampen i småbåtshamnen för att underlätta förflyttningar mellan rampen och bryggan.

-       Vi glädjer oss åt de fortsatt stigande medlemstalen och åt den höga beläggningen vi haft både i Kanalen och i småbåtshamnen. Även detta årets siffror var rekordstora!

-       De under förra året upptagna kontakterna med Bromölla kommun ang eventuellt köp av småbåtshamnen har fortsatts. Någon lösning är ännu ej klar men diskussioner angående olika lösningar pågår.

-       Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-       Ordföranden har ingått i Skånes Båtförbunds styrelse som förbundskassör.

 

 

 

Bromölla den 2006-03-29

 

 

 

 

 

Leif  Zadig                                  Per Mårtensson                                  Johan Mellström

 

 

 

Patrik Hedlund                            Nils- Harald Larsson                          Yngve Nilsson

 

 

 

 

 

---------------------------------

Peter Svensson