ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2007

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 47:e verksamhetsår:

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

 

Ordförande                                                                                 Leif Zadig

Vice ordförande                                                                          Per Mårtensson

Kassör                                                                                        Johan Mellström

Sekreterare,                                                                                Alf Norderyd

Miljöansvarig                                                                               Anders Nilsson

Hamnchef, Kyrkviken                                                                  Patrik Hedlund

Materialförvaltare                                                                        Yngve Nilsson                      

Kontaktman och Hamnchef, Kanalen                                           Anders Henriksson               

 

 

Revisorer                                                                                     Christer Liljenberg

                                                                                                   Göran Svensson

Revisorsuppleant                                                                         Christian Trägårdh    

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 1 enskilt betalande junior, 273 enskilt betalande seniorer,

5 hedersmedlemmar samt 81 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 508 individer. Under året har tillkommit 55 nya medlemmar inkl familjemedlemmar.

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits. Genomsnittlig närvaro på styrelsemötena: 86 % med spridning 43 – 100 %.

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 bojar, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken.

 

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 18 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-       I samarbete med Hälleviks båtklubb och Edenryds båtklubb anordnades i februari en uppskattad bussresa till båtutställningen i Göteborg. 23 medlemmar från Pärlan deltog.

-       Den 23 maj var vi inbjudna till en mycket uppskattad informationskväll hos Marinkompaniet i Karlshamn.

-       Den traditionella sill- och familjefesten på Enö den 9/6 samlade cirka 160 deltagare.

-       Höstfesten med dans den 6/10 på Folkets Hus i Bromölla samlade ca 110 deltagare.

-       Under hösten deltog 6 medlemmar i en uppskattad och nyttig utbildningskväll i hjärt-lungräddning på brandstationen.

-       Klubben erhöll i samarbete med Ivö Båt- och Segelsällskap ett bidrag om 25.000 SEK från SBU:s aktivitetskommitté. Pengarna skall användas som en grundplåt vid förnyelsen av sjökortet över Ivösjön.

 


Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg samt hos Hälleviks Båtvarv i Hällevik.

 

Hamnarna och övrigt

-       Under året har vi anlitat bevakningsföretaget ProtectU för bevakning främst nattetid i småbåtshamnen och i Kanalen. Detta föll väl ut, och vi har för avsikt att ta förnyade kontakter inför nästa säsong.

-       Under året inköptes flytoveraller till bojlagsarbetarna för att öka skyddet och säkerheten för dessa.

-       Fortfarande ingen lösning med Bromölla kommun angående eventuellt köp av småbåtshamnen. Vi blev uppsagda per den 31/12 -07. På kommunens önskan om vårt fortsatta engagemang inför en ev lösning under år 2008 begärde vi att kommunen skulle stå för inköp av 22 Y-bommar mot att klubben skulle montera dessa, vilket accepterades.

-       Yngve Nilsson erhöll ett hedrande 2:a pris i SBU:s rikstäckande tävling ”Tummen upp”, där man nominerar den man tycker ställt upp på ett bra sätt för sina båtkompisar.

-       Båtklubben har genom ordföranden varit representerad i Ivösjökommitténs arbete.

-       Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-       Ordföranden har ingått i Skånes Båtförbunds styrelse som förbundskassör.

 

 

 

Bromölla den 2008-02-19

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                           ---------------------------------           ---------------------------------                  

Leif Zadig                                   Per Mårtensson                                  Johan Mellström

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                           ---------------------------------           ---------------------------------

Alf Norderyd                              Patrik Hedlund                                   Anders Nilsson                                      

 

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------

Yngve Nilsson                            Anders Henriksson