ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2008

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 49:e verksamhetsår:

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

 

Ordförande                                                                                 Leif Zadig

Vice ordförande                                                                          Per Mårtensson

Kassör                                                                                        Johan Mellström

Sekreterare,                                                                                Alf Norderyd

Miljöansvarig                                                                               Anna Arvidsson

Materialförvaltare                                                                        Yngve Nilsson                      

Hamnansvarig, Kyrkviken                                                            Anders Nilsson

Hamnansvarig, Kanalen                                                               Anders Henriksson

Ledamot                                                                                      Erik Sörensen          

 

 

Revisorer                                                                                     Christer Liljenberg

                                                                                                   Christian Trägårdh

Revisorsuppleant                                                                         Pelle Sandberg                     

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 1 enskilt betalande junior, 299 enskilt betalande seniorer,

5 hedersmedlemmar samt 85 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 546 individer. Under året har tillkommit 58 nya medlemmar inkl familjemedlemmar.

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits. Genomsnittlig närvaro på styrelsemötena: 90 % med spridning 71 – 100 %.

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 bojar, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken.

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 16 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-       I samarbete med Hälleviks båtklubb och Edenryds båtklubb anordnades i februari en uppskattad bussresa till båtutställningen i Köpenhamn. 24 medlemmar från Pärlan deltog.

-       Den traditionella sill- och familjefesten på Enö den 7/6 samlade cirka 130 deltagare.

-       Höstfesten med dans den 18/10 på Folkets Hus i Bromölla samlade 95 deltagare.

-       Under hösten deltog några av styrelsemedlemmarna i en autentisk och intressant sjöräddningsövning i Hörvik och Hanöbukten i ganska hårt väder, vari ingick personlyft med helikopter och eftersök av ”förlist” båt i beckmörker. Vi blev klart imponerade av SSRS-personalens skicklighet.

-       Under ledning av Leif Zadig och Anna Arvidsson har klubbens dataprogram för medlems- och båtplatsadministration konverterats till SBU:s BAS-K-program. Dessa körs parallellt ett tag.

-       Under året har Anna Arvidsson tagit över ansvaret för klubbens hemsida. I samband med detta fick sidan ett nytt utseende.


 

-       I april hölls den numera traditionella båtklubbsstyrelseträffen på Bäckaskogs slott. Dessvärre hade viss oenighet uppstått mellan SS Sunnan och Sjövikens båtklubb angående bojutsätt-ningen, vilket resulterade att folk från Pärlan fick rycka in och hjälpa till med utsättningen för att detta skulle bli gjort.

-       Under året har ny prototyp på sjömärkesboj tagits fram, och som testats med gott resultat. Nya bojar skall fortsättningsvis tas fram efter denna modellen.

-       Det nya sjökortet över Ivösjön har tagits fram, och började säljas genom Fiskevårdsföreningens försorg i början av båtsäsongen. Kortet visade sig dessvärre innehålla ett allvarligt sakfel genom att en västprick vid Ekenässkär blivit markerad som en ostprick.

 

Hamnarna och övrigt

-       Under året har vi anlitat bevakningsföretaget ProtectU för bevakning nattetid i småbåtshamnen och i Kanalen.

-       Klubben har sponsrat projekt Nattögat.

-       Trädäcket byttes ut och nya Y-bommar har lagts ut på 22 platser på D-bryggan med hjälp av ideellt arbete från medlemmar. Kommunen bekostade bommar och virke.

-       Under året har förekommit ett par stölder och stöldförsök i Kyrkviken och i Kanalen samt har klotter förekommit på containerna i Kyrkviken. Klottrarna har tagits av polisen, och klubben har erhållit skadestånd för tilltaget.

-       Nya diskussioner ang ny hamn på Iföstrands område och i Kanalen genomfördes med kommunen.

-       I Kanalen har stor och uppskattad röjning av sly, buskar och även äldre träd genomförts under ledning av vår klubbmedlem Nils Jönsson.

-       Ny gräsklippare har inköpts till Enö, samt har beslut tagits att köpa en mindre container, som sätts ut på Enö för förvaring av gräsklipparen där mm.

-       Isättningsrampen i Kanalen har justerats så den blev mer tillgänglig.

-       Båtklubben har genom ordföranden varit representerad i Ivösjökommitténs arbete.

-       Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-       Ordföranden har ingått i Skånes Båtförbunds styrelse som förbundskassör.

 

Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg, hos Klingheims i Kristianstad samt hos Antos i Hällevik.

 

Bromölla den 2009-03-10

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------       ---------------------------------          

Leif Zadig                                   Per Mårtensson                                  Johan Mellström

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------        ---------------------------------

Alf Norderyd                              Anna Arvidsson                                  Anders Nilsson                        

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------        ---------------------------------

Yngve Nilsson                            Anders Henriksson                             Erik Sörensen