ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2009

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 50:e verksamhetsår:

 

Ordförande                                                          Leif Zadig

Vice ordförande, miljöansvarig                             Anna Arvidsson

Kassör                                                                 Erik Sörensen          

Sekreterare,                                                         Alf Norderyd

Materialförvaltare                                                 Yngve Nilsson                                

Hamnansvarig, Kyrkviken                                    Anders Nilsson (delvis)

Hamnansvarig, Kanalen                                        Anders Henriksson

Ledamot                                                              Per Mårtensson        

Ledamot                                                              Johan Mellström

 

 

Revisorer                                                             Pelle Sandberg 

                                                                           Christian Trägårdh

Revisorsuppleant                                                 Gustav Ekenstedt                

                    

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 295 enskilt betalande seniorer,

5 hedersmedlemmar samt 93 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 561 individer. Under året har tillkommit 67 nya medlemmar inkl familjemedlemmar.

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits.

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 bojar, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken.

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 8 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-       I samarbete med Hälleviks båtklubb och Edenryds båtklubb anordnades i februari en uppskattad bussresa till båtutställningen i Göteborg. Ett 20-tal medlemmar från Pärlan deltog.

-       Den traditionella sill- och familjefesten på Enö den 6/6 samlade cirka 120 deltagare.

-       Den för året största händelsen var firandet av vår 50-åriga tillvaro. Under lördagen den 29/8 hade vi först aktiviteter i Kyrkvikens småbåtshamn, riktade till allmänheten. Vi hade bjudit in båtförsäljare, fiskedonsförsäljare, korvförsäljare, räddningstjänsten och sist men inte minst, Sjöräddningen. Alla visade upp vad de hade, och vi fick en stor publik, kanske 600 pers. Sjöräddningens uppvisning med livräddning och helikkopterlyft drog stora applåder. På kvällen hade vi samkväm på Hotell IFÖ-Hus med medlemmar och inbjudna gäster, totalt ett 80-tal. Kvällen avslutades med dans till Freddy Waiders musik. Till jubiléet hade vi gjort en exellent jubileumsskrift under utmärkt ledning av Alf Norderyd. Skriften blev helt finansierad genom annonser.

-       Det konverterade BAS-K-programmet har körts parallellt med vårt eget för intrimning.

-       I april hölls den numera traditionella båtklubbsstyrelseträffen på Bäckaskogs slott.

-       Med anledning av att gräsklippare mm inte fått vara i fred på Enö köpte vi in en mindre, låsbar container för förvaring. Därefter har vi sluppit den typen av förstörelse.

 

Hamnarna och övrigt

 

-       Under året har vi anlitat bevakningsföretaget ProtectU, som numera bytt namn till CREAB för bevakning nattetid i småbåtshamnen och i Kanalen.

-       Klubben har sponsrat projekt Nattögat.

-       Den under förra året nedklottrade containern i Kyrkviken har blivit målad.

-       Vi gjorde en överenskommelse med kommunen att vi inte skulle betala något arrende för år 2009. I stället skulle båtklubben inköpa och även stå för betalningen för 6 stycken nya Y-bommar, ny nya anslagstavlor, utbyte av elstolpar till säkrare sådana.

-       Båtklubben har genom ordföranden varit representerad i Ivösjökommitténs arbete.

-       Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-       Ordföranden har ingått i Skånes Båtförbunds styrelse som förbundskassör.

 

Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg, hos Klingheims i Kristianstad, Bromölla Fiske och Fritid, Åhus Marina, samt hos Antos i Hällevik. Därutöver får trogna kunder rabatt hos Motor & Marin i Bäckaskog.

 

Bromölla den 2010-02-15

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------       ---------------------------------          

Leif Zadig                                   Per Mårtensson                                  Johan Mellström

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------        ---------------------------------

Alf Norderyd                              Anna Arvidsson                                  Anders Nilsson                        

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------        ---------------------------------

Yngve Nilsson                            Anders Henriksson                             Erik Sörensen