ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2010

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 51:e verksamhetsår:

 

Ordförande                                                        Anna Arvidsson

Vice ordförande, miljöansvarig                            Johan Mellström

Kassör                                                               Erik Sörensen          

Sekreterare,                                                       Alf Norderyd

Materialförvaltare                                               Yngve Nilsson                                

Hamnansvarig, Kyrkviken                                   Pelle Sandberg

Hamnansvarig, Kanalen                                      Anders Henriksson

Ledamot                                                             Per Mårtensson        

Ledamot adjungerad                                           Mats Pedersen

 

 

Revisorer                                                             Anders Abrahamsson

                                                                           Christian Trägårdh

Revisorsuppleant                                                 Gustav Ekenstedt                

                    

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 303 enskilt betalande seniorer,

6 hedersmedlemmar samt 101 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 609 individer. Under året har tillkommit 48 nya medlemmar inkl familjemedlemmar.

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 9 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits.

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 bojar, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken. Två sjömärken har försvunnit under säsongen och ett har brutits sönder. Detta har medfört extra kostnader för klubben.

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 8 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-       I samarbete med Hälleviks båtklubb och Edenryds båtklubb anordnades i mars en bussresa till båtmässan i Danmark. Ett 10-tal medlemmar från Pärlan deltog.

-       Den traditionella sill- och familjefesten på Enö som fick flyttas till den 10/7 samlade cirka 100 deltagare.

-       Höstfesten med dans den 30/10 i Folkets Hus i Bromölla samlade 80 deltagare.

-       Det konverterade BAS-K-programmet har körts parallellt med vårt eget även i år för intrimning.

-       En ny motor och ekolod till bojbåten har investerats

-       Vid årets början öppnade vi ett mobilnummer till klubben för att öka servicen. Detta har varit mycket uppskattat av medlemmarna och periodvis har telefonen gått varm.
 

Hamnarna och övrigt

 

-       Under året har vi anlitat bevakningsföretaget CREAB för bevakning nattetid i småbåtshamnen och i Kanalen. Vi tror detta tillsammans med de ideella insatser som några av medlemmarna frivilligt ställer upp med minska antalet objudna gäster i hamnen.
-       Vi har inte haft några incidenter varken på Enö eller i Kyrkviken. Däremot så har Kanalen tyvärr i vanlig ordning drabbats av en del mindre incidenter.
-      
Klubben har sponsrat projekt Nattögat.

-       Båtklubben har genom ordföranden varit representerad i Ivösjökommitténs arbete.

-       Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-       Styrelsen har lämnat remissyttrande till kommunen om förslaget till ny hamn i Iföstrandsområdet. Yttrandet går i stort sett ut på att vi ogärna flyttar från vår väl fungerande hamn till en ny hamnbassäng som kommer att medföra vindproblem och dyl.

-       Vi har haft extremt hög efterfrågan på bryggplatser under året vilket föranlett till förhandling med kommunen om utökning av antalet platser. Kön har periodvis varit uppe i 20 st.

-       Kommunen kommer med hjälp av Bromöllabyggan att renovera brygga A, B och C under vintern och till våren ska de vara klara att lägga i igen.

-       Kommunen bekostar även en förlängning av brygga D med 8 st Y-bomplatser. Denna nyinvestering kommer att höja arrendet med 5000:- och den blir då from 2011 75000:- om året.

Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg, hos Klingheims i Kristianstad, Bromölla Fiske och Fritid, Åhus Marina, samt hos Antos i Hällevik. Därutöver får trogna kunder rabatt hos Motor & Marin i Bäckaskog.

 

Bromölla den 2010-03-16

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------       ---------------------------------          

Anna Arvidsson                          Johan Mellström                                Alf Norderyd

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------        ---------------------------------

Per Sandberg                              Per Mårtensson                                 Anders Henriksson                        

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------        ---------------------------------

Mats Pedersen                            Erik Sörensen                                    Yngve Nilsson