ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2011

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 52:e verksamhetsår:

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

 

Ordförande                                              Anna Birgersson

Vice ordförande                                        Johan Mellström

Kassör                                                    Erik Sörensen          

Sekreterare,                                            Alf Norderyd

Hamnansvarig, Kyrkviken                            Pelle Sandberg

Hamnansvarig, Kanalen                              Anders Henriksson

Ledamot                                                 Per Mårtensson     

Ledamot                                                 Mats Pedersen

Ledamot                                                 Bengt-Göran Håkansson

 

Revisorer                                                Anders Abrahamsson 

                                                            Christian Trägårdh

Revisorsuppleant                                      Gustav Ekenstedt                                    

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 304 enskilt betalande seniorer,

6 hedersmedlemmar samt 106 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 605 individer.

 

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.

 

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 8 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits.

 

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 sjömärken, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken. Bojlagen ansvarar för underhållet av dessa och genomför flera kontroller under säsongen så att de ligger på rätt positioner och är hela.

 

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 6 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-        Hälleviks båtklubb anordnade i februari en bussresa till båtmässan i Göteborg där Pärlans medlemmar också var inbjudna att delta.

-        Den traditionella sill- och familjefesten på Enö fick dessvärre ställas in pga dåligt väder.

-        Även den traditionella höstfesten med dans fick ställas in – detta pga av att enbart ett 30-tal anmälningar kom in.

-        Det konverterade BAS-K-programmet har körts parallellt med vårt eget även i år för ytterligare intrimning.

 

Hamnarna och övrigt

-        A, B och C-bryggorna är renoverade och D-bryggan har utökats med 8 nya platser.

-        A-bryggan har fått 9 platser för att kunna tillgodose efterfrågan av platser pga nedläggningen av verksamheten i Kanalen.

-        Klubben har lagt ner verksamheten i Kanalen under hösten 2011.

-        En avgift på 20:- per användningstillfälle för icke medlem infördes på den norra isättningsrampen. Detta har inbringat en del intäkter samt ett antal nya medlemmar som utnyttjar rampen.

-        Grindnycklarna i hamnen byttes ut under våren och en deponiavgift på 200:- per nyckel infördes.

-        Under året har vi anlitat bevakningsföretaget Securitas för bevakning nattetid i småbåtshamnen. Detta har tillsammans med de ideella insatser som några av våra medlemmar frivilligt ställer upp med minskar antalet objudna gäster i hamnen.

-        Vi har inte haft några större incidenter varken på Enö eller i Kyrkviken.

-        Klubben har sponsrat projekt Nattögat och SSRS Hörvik med kontanta bidrag.

-        Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-        Bojlaget har under året byggt upp ett reservlager för sjömärken. 1 märke av varje sort finns nu i lager.

-        Häckarna i hamnen har minskats på bredden och gett fler parkeringsmöjligheter.

-        Enöjouren har ersatts av ett Enölag bestående av 4 personer på prov. Testat har fallit väl ut och det fortsätter i samma regi i år.

-        Vi har haft två städdagar i hamnen med mycket god uppslutning samt en på Enö.

-        Beläggningen i Kyrkviken har under året varit mycket god och de nya bryggplatserna fylldes snabbt upp och det har nu återigen börjat växa till sig en liten kö.


Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg, hos Klingheims i Kristianstad, Bromölla Fiske och Fritid, Åhus Marina, samt hos Antos i Hällevik. Därutöver får trogna kunder rabatt hos Motor & Marin i Bäckaskog.


 

Bromölla den 2012-00-00

 

 

 

 

_______________________       _______________________       _______________________

Anna Birgersson                      Johan Mellström                       Alf Norderyd

 

 

 

 

_______________________       _______________________       _______________________

Per Sandberg                          Per Mårtensson                       Anders Henriksson

 

 

 

 

_______________________       _______________________       _______________________

Mats Pedersen                        Erik Sörensen                          Bengt-Göran Håkansson