Australisk Kalkrörsmask – invasiv art

posted in: Hamnboden | 0

Länsstyrelsen Skåne vill göra er uppmärksamma på en främmande art som påträffats i Lagunen i Malmö och i Lomma hamn, australisk kalkrörmask (Ficopomatus enigmaticu). Den räknas som en främmande art som kan komma att bli potentiellt invasiv. Länsstyrelsen Skåne och Havs- och Vattenmyndigheten har tillsammans beslutat att Länsstyrelsen ska försöka samla in uppgifter om observationer av arten i Skåne.

Med hjälp av allmänheten  hoppas vi kunna få mer information om arten och vart den sprider sig.

Därför ber vi nu om er hjälp att… 1) sprida denna information, 2) hålla utkik efter exemplar av denna art, samt 3) att rapportera in era observationer.

Mer information och bilder på arten finns i dokumentet här . Där finns också uppgifter om var man rapporterar sina fynd.

Mer information på Länsstyrelsen Skånes hemsida går även att finna på länken nedan:
Tipsa Länsstyrelsen om den australiska kalkrörsmasken | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Återkom gärna till oss på Länsstyrelsen om ni har några frågor.