Båtklubben Pärlan
Bromölla

AVFALLS- OCH SOPHANTERING PÅ SJÖN OCH I KYRKVIKENS SMÅBÅTSHAMN, BROMÖLLA

Allmänt

I båtklubbens arrendeavtal med Bromölla kommun ingår att klubben ansvarar för att uppkomna sopor i hamnen tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Kostnaden för detta står Bromölla kommun för. Eftersom klubben drivs ideellt, är vår inriktning att sköta hamnen på ett sådant sätt att klubbmedlemmarna inte behöver betala mer än absolut nödvändigt för sina bryggplatser i hamnen. Naturligtvis förväntar vi oss då i gengäld av klubbmedlemmarna och övriga att dessa inte förorsakar klubben mer arbete eller kostnader än nödvändigt.

Av denna anledning har vi ställt upp ett antal förhållningssätt för hur vi vill att sop- och avfallshanteringen skall fungera i hamnen och på sjön. Det är vår förhoppning att alla respekterar detta, om inte för annat, så i alla fall för att vi själva och våra efterlevande får möjlighet att vistas i en ren och härlig natur.

Båtgenererat avfall

Det hushållsavfall båtägarna genererar i samband med sin vistelse på sjön får kastas i de sopkärl som finns i hamnen. Gästande båtars hushållsavfall likaså.

Allmänhetens avfall

Det avfall som uppstår i samband med grillning eller fika i hamnen får kastas i de sopkärl som finns i hamnen

Källsorterat avfall

Avfall såsom

-färgat glas            -metallförpackningar           -tidningar
-ofärgat glas          -pappersförpackningar        -plastförpackningar

sorteras och kastas uppe i mitt emot Ivetofta Kyrka i de behållare Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ställt ut där (se skiss på vår anslagstavla i hamnen).

Farligt avfall

Förbrukade batterier av olika slag, oljor och färger får ej slängas eller deponeras inom hamnområdet, utan skall tas med hem eller transporteras till särskild miljöstation av den som är ansvarig för att avfallet uppkommit.

Hundlatrin

Hundägare är skyldiga att plocka upp efter sin hund. Hundbajspåsar kan slängas i de på området uppsatta hundlatrinerna, alternativt i undantagsfall i sopkärlen.

Toalettavfall

Tömning av båttoaletter kan ej ske i hamnen, utan detta skall ske antingen i särskild tömningsstation där sådan finns eller hemma i den egna toaletten.