Vinterförvaring båt – tips!

Vinterförvaring båt – tips!

posted in: Hamnboden | 0

Föreningen (Ifö Center) förfogar över en stor f.d. fabrikslokal innanför taggtrådsstaket och tar emot båtar och andra fordon för vinterförvaring.
Behållningen går till konst-och kulturprojekt.

Se mer info här – Vinterförvaring Ifö