Båtförarbevis – sponsring

posted in: Hamnboden | 0

Pärlan genomför inga kurser i egen regi, utan hänvisar till bildningsförbund eller onlinekurser via nätet – förslagsvis Navigationsskolan.se.

Dock vill Pärlans båtklubb bidraga till ett bättre sjö-/båtmanskap på vattnet så alla kan känna sig tryggare på sjön.

Du som erhållit en utbildning efter 2022-01-01 och kan visa upp intyg, får gratis medlemskap nästkommande år.
Skicka in foto på intyget där datum för utförandet och namn klart framgår till info@parlan.eu .

Båtklubben Pärlan