MILJÖ
Från den 1 oktober 2002 gäller en ny regel från Sjöfartsverket som innebär att hamnar som tar emot fritidsbåtar, är skyldiga att på något sätt ta emot det avfall som uppkommer i den verksamheten.
Grundtanken är att en god service minskar sannolikheten för att avfallet hamnar i naturen.
Behovet av att lämna avfall skall styra omfattningen och utformningen av mottagningsanordningarna.
För att ha en god kontroll över avfallshanteringen i hamnen, har vi därför i enlighet med de regler som gäller gjort upp en Avfallshanteringsplan för Kyrkvikens småbåtshamn
.

Här kan du läsa vår avfallshanteringsplan.

Under senare år har vi tyvärr noterat att nedskräpningen ökat väl mycket på sina håll i Ivösjön. Ibland kan det vara riktigt äckligt att lägga till vid vissa platser, och detta är det säkert ingen som tycker om.
För att försöka styra omhändertagandet av de uppkomna soporna vid vistelse på sjön, har vi ställt upp ett antal förhållningssätt för hur vi vill att båtfolket skall hantera sina sopor vid vistelse på sjön och i Kyrkvikens småbåtshamn.
Vår grundtanke är, att har vi inte tillgång till en ren miljö, har vi heller inget bra båtliv. Det är bättre att vi själva städar efter oss än att vi riskerar att myndigheterna kommer med nya påbud eller inskränkningar!

Läs här om hur vi vill att båtfolket själva skall hantera sina genererade sopor vid vistelse på sjön och i Kyrkvikens småbåtshamn.

Individuell Blå Flagg
För ett antal år sedan startades den internationella kampanjen Blå Flagg för att värna om de marina miljöerna. Nu kan du som fritidsbåtägare ta ett aktivt miljöansvar genom att ställa dig bakom kampanjen Individuell Blå Flagg.
Individuell Blå Flagg är ett personligt åtagande där du som båtägare åtar dig att följa Blå Flaggs kriterier som omfattar sådant som att färdas varsamt i känsliga naturområden, hantera kemikalier så att de inte skadar djur och natur samt att hålla rent i naturen. De fullständiga kriterierna finner du här Kriterier Blå Flagg.
Båtklubben Pärlans styrelse uppmanar medlemmarna att ställa sig bakom kampanjen genom att anmäla sig på det formulär, som finns på deras hemsida. Anmälan är kostnadsfri. De som anmäler sig får ett diplom, och har också möjlighet att synas på deras webbplats med namn, ort och båtklubb. Nu ser vi med spänning fram på hur många av klubbens medlemmar som kommer att synas där! Kolla in om du t ex ser din brygg-granne där!!

ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten är en förmån att vistas fritt i naturen, men kräver ansvar och gott omdöme. Styrelsen förväntar sig att båtklubbens medlemmar (och alla andra med, för den delen….) uppträder med det ansvar och omdöme som krävs. Gör vi inte det, kommer vi snart att få den dåliga miljö och det bryska umgängessätt vi då förtjänar. Vi tvekar inte att polisanmäla övertramp såsom t ex nedskräpning i naturen, och den som fälls, kan påräkna kännbara böter!
Allemansrätten innebär en unik möjlighet för alla att komma ut i den Svenska naturen, men detta är också förbundet med många skyldigheter.

Några grundläggande regler:
– plocka alltid upp allt skräp du ser i naturen – även sådant som andra slängt
– hugg aldrig ner friska träd till brasan utan plocka endast upp nedfallna pinnar och kottar från marken
– camping utan markägarens tillstånd är endast tillåtet under högst ett dygn
– annektera aldrig ett område, en badvik eller vad det nu kan vara för egen del. Alla har samma rättighet att vistas på ”den där fina platsen”

Här finns mer att läsa från Naturvårdsverkets hemsida. På hemsidan finns även Allemansrätten beskriven på engelska och tyska som hjälp och vägledning till våra turister.