Båtklubben startade 1959 och är idag den största båtklubben i Ivösjön.

Båtklubben

– Arrenderar och driver på ideell bas en egen småbåtshamn – Kyrkvikens småbåtshamn.
– Svarar för utprickningen av farliga skär och grund i en stor del av Ivösjön.
– Medverkar vid Ivösjöns Fiskevårdsförenings och båtklubbarnas revidering av sjökortet över Ivösjön.
– Disponerar ett mindre område på sydöstra delen av Enö, där vi gjort i ordning en brygga vid strandkanten.
Innanför bryggan finns en mysig grillplats och en iordningställd äng med parkbord där man kan fika. Tillsyn av området,
gräsklippning mm sker genom klubbmedlemmars försorg.
– Anordnar årligen en stor familjefest i form av sillaparty i gemytets tecken på Enö.
– Anordnar i mån av intresse diverse resor och utbildningar med anknytning till båtliv och sjösäkerhet.

SbuLogoSmallSkBF-flagg_2

 

 

 

 

Klubben är ansluten till Skånes båtförbund, SkBf  och därmed även till Svenska Båtunionen, SBU