Medlemsavgift 2022

- Årsavgifterna är för närvarande:
300:- kr för enskild medlem
350:- kr för hel familj, boende
 på samma adress


Medlems- eller båtplatsansökan, adressändring

I och med ansökan/ändring godtar ni vår personuppgiftshantering.
Ni kan läsa hur vi hanterar uppgifterna HÄR

Tryck på knappen nedan, fyll i formuläret och tryck på Skicka.

    Klart!

Anmälan / Ändring

Medlemsförmåner

Mot uppvisande av medlemskortet försett med aktuellt kvitto på erlagd betalning erhåller man rabatt på båtfärger och båttillbehör mm enligt nedan:


Marin & Fiskecenter i Bromölla
Rabatt ges till klubbens
medlemmar
Spinnsport i Kristianstad10% på sortimentet
Åhus Marina10% på hela sort. utom elektronik samt prisgaranti på Hjertmans sortiment
Motor & Marin, BäckaskogLämnar rabatt till trogna kunder
Matöppet i Hällevik

Återförsäljare av bl a Watski och båttillbehör
(Ship to store - beställ hemma, hämta i butik)
10% på lagerförda båtartiklar, ej batteri


- Möjlighet att teckna förmånlig båtförsäkring genom båtorganisationernas eget försäkringsbolag, Svenska Sjö
-
Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) via Skånes Båtförbund (SkBF). Härigenom får våra medlemmar utan
extra kostnad bl a tidningen Båtliv hemsänd till sig (för närvarande 6 nr/år, lösnummerpris 40:- kr.).
Registrering av ny medlem sker till SBU snarast efter det att medlemsavgiften är inbetald till båtklubben.

- Gratis olycksfallsförsäkring ingår för våra medlemmar om något händer på aktiviteter som klubben arrangerar.

- Båtförarbevis sponsring - Pärlan genomför inga kurser i egen regi, utan hänvisar till bildningsförbund eller onlinekurser via nätet – förslagsvis Navigationsskolan.se.
Dock vill Pärlans båtklubb bidraga till ett bättre sjö-/båtmanskap på vattnet så alla kan känna sig tryggare på sjön.
Du som erhållit en utbildning efter 2022-01-01 och kan visa upp intyg, får gratis medlemskap nästkommande år.
Skicka in foto på intyget där datum för utförandet och namn klart framgår till info@parlan.eu .