DJUPKARTA ÖVER IVÖSJÖN

Under åren har det funnits ett antal olika utgåvor av sjökortet. Från början var det Ivösjöns Fiskevårdsförenings medlemmar som ville ha en karta över sjön, där man lätt kunde hitta sina fiskeställen. Då ritade man upp en enkel karta, och denna har så småningom utvecklats med sjömärken mm.

Fiskevårdsföreningen insåg tidigt att man måste samarbeta om utprickningen i sjön, och lät de olika båtklubbarna svara för själva utprickningen medan man själva svarade för de uppdateringar av sjökortet som var nödvändiga. År 1984 träffade på initiativ av Båtklubben Pärlan de olika båtklubbarna en formell överenskommelse om ansvarsfördelningen för utprickningen, och man delade in sjön i olika ansvarsområden. Samtidigt påbörjades arbetet för den nya generationen sjökort, och ett modernare kort togs gemensamt fram. Det kortet ser ni överst till vänster.

Ny djupkarta under våren 2008
Detta har sedemera utvecklats ytterligare och under sen vår 2008 blev den allra senaste djupkartan som ni ser längst ner till vänster äntligen färdig.
Företaget Myrica AB har lodat sjön under hösten 2007.
För finansieringen står bl a Ivösjöns fiskevårdsförening, länsstyrelsen och Bromölla kommun.
Tankar finns på en ytterligare utveckling mot ett digitalt sjökort men vi är inte där än, men målsättningen finns.
Till dess får vi hålla tillgodo med dagens kort, vilket i och för sig inte skäms för sig.

Sjökortet finns både med och utan plast och säljs på de ställen runt sjön där man säljer fiskekort. Se lista och priser nedan.

Försäljningsställe för fiskekort och sjökort

Fiskekort löses enklast och helst direkt via internet på följande länk:

 Lös Fiskekort i Ivösjön

Har man inte möjliget att lösa via internet så kan man kontakta eller
besöka något av nedan ställe

Bröderna i Bromölla Bromölla 0456-28050
Turistbyrån Bromölla 0456-822222
Pärlan hamnkontor Bromölla Endast sjökort
Medlemsavgift/år

Fiskevårdsföreningen inkl årsfiskekort

300 kronor
Fiskekort 1 dygn/handredskap 50 kronor
Fiskekort 10 dygn/handredskap 150 kronor
Djupkarta/sjökort 200 kronor
sjokartliten

Gamla djupkartan

sjokart2008liten

Nya djupkartan 2008 Klicka för större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt sjökort

Det finns även ett digitalt sjökort framtaget av
Norreskog Trading.

Vid intresse kan ni besöka deras hemsida
www.marinofiske.se och läsa mer om detta.

Eller kontakta dem på
Info@marinofiske.se
0456-646566

Finns även att köpa hos:

Motor Marin I Bäckaskog AB
044/53229 / 0730557533

info@motormarin.se