Medlemsavgift 2024

– Årsavgifterna är för närvarande:
300:- kr för enskild medlem
350:- kr för hel familj, boende
 på samma adress


Medlems- eller båtplatsansökan, adressändring

I och med ansökan/ändring godtar ni vår personuppgiftshantering.
Ni kan läsa hur vi hanterar uppgifterna HÄR

Tryck på knappen nedan, fyll i formuläret och tryck på Skicka.
    Klart!
Anmälan / Ändring
MedlemsförmånerMot uppvisande av medlemskortet försett med aktuellt kvitto på erlagd betalning erhåller man rabatt på båtfärger och båttillbehör mm enligt nedan:

Marin & Fiskecenter i Bromölla
Rabatt ges till klubbens
medlemmar
Spinnsport i Kristianstad10% på sortimentet
Motor & MarinRabatt ges till trogna kunder

– Möjlighet att teckna förmånlig båtförsäkring genom båtorganisationernas eget försäkringsbolag, Svenska Sjö
Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) via Skånes Båtförbund (SkBF). Härigenom får våra medlemmar utan
extra kostnad bl a tidningen Båtliv digitalt eller hemsänd till sig (för närvarande 6 nr/år, lösnummerpris 75:- kr.).
Registrering av ny medlem sker till SBU snarast efter det att medlemsavgiften är inbetald till båtklubben.

Gratis olycksfallsförsäkring ingår för våra medlemmar om något händer på aktiviteter som klubben arrangerar.

Båtförarbevis sponsring – Pärlan genomför inga kurser i egen regi, utan hänvisar till bildningsförbund eller onlinekurser via nätet – förslagsvis Navigationsskolan.se.
Dock vill Pärlans båtklubb bidraga till ett bättre sjö-/båtmanskap på vattnet så alla kan känna sig tryggare på sjön.
Du som erhållit en utbildning efter 2024-01-01 och kan visa upp intyg, får gratis medlemskap nästkommande år.
Skicka in foto på intyget där datum för utförandet och namn klart framgår till info@parlan.eu .