Egenkontroll av fritidsbåt

Nu kan ni båtägare själva kontrollera skicket på er båt. En egenhändigt utförd kontroll av den egna båten är en bra komplettering till säkerhetsbesiktningen.
Egenkontrollen utförs med hjälp av ett protokoll som finns att ladda ned här: Egenkontroll av fritidsbåt.pdf


Motorservice

Kontakta någon av de näraliggande serviceställena nedan. Dessa företagen brukar också gynna oss!

Åhus Marina i Åhus, tel 044 – 247000
Motor och Marin i Fjälkinge/Bäckaskog, tel 044-532 29