Kapacitet och priser
I Kyrkvikens småbåtshamn har vi plats för 209 båtar i vattnet samt 53 st på uppställningsplatsen på land.

Kapaciteten fördelas för närvarande enligt följande:
TypPris / årAntal
Bryggplats, halv Y-bom / Special1300:-3
Bryggplats Y-bom, 4,50 m1500:-26
Bryggplats Y-bom, 5,00 m1600:-62
Bryggplats Y-bom, 6,00 m1700:-106
Bryggplats extra bred, Y-bom, 8,00 m2500:-12
Uppläggningsplats (vid bryggplatsinnehav)500:-53
Uppläggningsplats (utan bryggplatsinnehav)3000:-53
Har man utfört någon form av arbetsinsats under föregående år, reduceras bryggavgiften med detta belopp (se mer info om detta nedan).


Allmänna villkor Kyrkviken
Läs här om våra villkor i hamnen.


Lediga båtplatser
Om du önskar hyra brygg- eller uppläggningsplats i Kyrkvikens småbåtshamn eller om du önskar ställa dig i kö för sådan, kontaktar du oss via info@parlan.eu.


Uppläggningsplatser
I hamnen finns 53 st uppläggningsplatser som först och främst är avsedda för medlemmar som har bryggplatser och då ska användas som vinterförvaring av båt.
Tänk på att allt som ställs upp på uppläggningsplatserna (båtar, trailers, täckningsmaterial mm) måste vara tydligt märkt med ägarens namn.
Omärkt gods, som vi ej kan identifiera kommer ofelbart att anmälas till polisen som hittegods, varefter vi i sinom tid utan ansvar antingen säljer eller skrotar det!


Trailerramper
I Kyrkvikens småbåtshamn finns två trailerramper med servicebrygga.
Dessa är enbart tillgängliga för medlemmar som har tillgång till hamnen då vi 2015 uppfört vägbom som hindrar obehöriga att vistas med fordon i hamnen.
Tillfälliga turister kan via turistbyrån få en tillfällig kod och betalar då en rampavgift på 50 kr vid nyttjande av denna. Alla som går via turistbyrån registreras med namn och personnummer.

På förekommen anledning meddelas att inga båtar får ligga kvar på den norra sjösättningsrampens norra (högra) bryggsida vare sig före eller efter sjösättning! Sådana båtar hindrar sjösättning och upptagning, och kan komma att avlägsnas utan ansvar.


Gästplatser
I Kyrkvikens småbåtshamn finns en gästbrygga vilken får disponeras kostnadsfritt av besökande gäster under högst ett dygn. Därefter uttages en avgift om 50:- kr/dygn.
Utnyttja gärna denna möjligheten för att bekanta dig med vår vackra sjö. Tänk dock på att även om sjön på sina ställen är mer än 50 m djup, så finns det stora partier med grunda och farliga vatten. Det är lämpligt att inhandla ett färskt sjökort över sjön i något av de försäljningsställen, som säljer fiskekort.
Se på länken till Ivösjöns Fiskevårdsförening var dessa ställen finns.

Hamnkontoret
Under säsong håller vi hamnkontoret öppet en förmiddag i veckan.
Hit är man välkommen för att bland annat kvittera ut tagg till vägbom och nyckel till brygga om man har båtplats.

En deponi erläggs med 100 kr för tagg och 200 kr för nyckel.
Deponi betalas på plats via Swish till nr 123 389 66 69.


Vägbom
Vägbom hindrar obehöriga att köra ut i hamnen och enbart medlemmar som kvitterat ut tagg kan använda denna.
Vi hoppas på detta sätt få bort det mesta av den skadegörelse, stölder och obehöriga trafik som ökat de senaste åren.

Medlemskap kostar från 300 kr / år och en tagg lånas ut mot en deponiavgift på 100 kr.

Tillfällig bomkod kan erhållas på 2 olika sätt:

  • Scanna QRkod som finns uppsatt på hamnkontoret, följ instruktionerna och erhåll bomkod direkt i mobilen
  • Kontakta Turistbyrån och får en tillfällig bomkod och betala 50 kr via Swishnr 123 389 66 69 eller kontant i postinkastet på hamnkontoret om man saknar swish.

Turistbyrån i Bromölla nås på 0456-82 22 22

Öppettider:
Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lördag 10-14

Öppettider sommar 
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-14


Överlåtelse av båtplats
På förekommen anledning vill vi informera om att det inte är tillåtet att sälja sin båt och samtidigt låta hamnplatsen ingå i köpet. Den nye båtägaren måste anmäla sig till båtplatskön i vanlig ordning, och där missbruk upptäcks, kommer det aktuella kontraktet att sägas upp med omedelbar verkan.
Det är tillåtet att under en begränsad tid hyra ut sin tomma plats till annan båtägare, men kravet är att den som hyr platsen i andra hand också skall vara medlem i Båtklubben Pärlan. Om plats hyrs ut till en icke-medlem, kommer det aktuella kontraktet att sägas upp med omedelbar verkan.


Städdagar 2023 / vår- och höst

Vårstädningen kommer att ske lördagen den 1 april med samling klockan 10.00. Om denna dagen är otjänlig, kommer vi att ha lördagen den 15 april som reservdag.

Höststädningen äger rum lördagen den 7 okt med samling klockan 10.00. Om denna dagen är otjänlig, kommer vi att ha lördagen den 14 okt som reservdag.

Båda arbetsdagstillfällena innebär allmän uppsnyggning såsom ogräsrensning, gräsklippning med klippare och trimmer, samt översyn av bryggor, lås, flaggor, skyltar mm..
Det hela avslutas med gemensam korvgrillning och gemytlig samvaro!


Ersättning arbetsinsatser
Det är viktigt att poängtera det ideella arbetet i hamnen och få bort eventuella tendenser till att arbetsinsatser för föreningen skall ersättas ekonomiskt. Detta är en viktig princip även rent skattemässigt.

De bryggplatsinnehavare, som ena året utför sådant arbete som kommer båtlivet tillgodo, får påföljande år en reducering av sin hamnplatsavgift med 400 kr per tillfälle. Dock max 2 tillfälle per år vilket ger ett avdrag på 800 kr.

För att bli kvalificerad, måste man medverka vid klubbens städdagar eller utföra annat liknande arbete som då ska godkännas och signeras på en lista av antingen hamnchefen eller av medlem ur styrelsen.
Listorna samlas in och redovisas för registerhållaren, som för in uppgifterna i medlemsregistret.

För att trycka på vikten av ideellt arbete skall man bara ha möjlighet att arbeta ihop till den maxnivå som är satt. Timmar utöver ”maxnivån” skall således betraktas som ideellt arbete, men skall ändå registreras. Den, som inte har bryggplats i småbåtshamnen skall heller inte erhålla någon ersättning utan dennes arbete räknas som ideellt.

De som ingår i arbetslagen i hamnen kan ej erhålla reducering enligt ovan.