STOPPA TJUVARNA!!

posted in: Hamnboden | 0

Polisen har varit i kontakt med klubben angående ligor som härjar i trakterna som stjäl bl.a båtmotorer, bensintankar och annan värdefull utrustning.
De ska ha synts till i hamnen med ficklampor och stöld av en bensintank och försök till stöld av båtmotor har upptäckts. Vi tror att det kan komma mer så vi vill därför uppmana alla som har båt i hamnen (både vid bryggor och på uppläggningsplats att läsa genom följande för att försvåra för tjuvarna)

Så skyddar du dig mot båtstölder

 • Lämna inga lösa bensintankar i båten.
 • Märk motorn med dold och synlig märkning.
 • Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.
 • Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande.
  Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.
 • Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.
 • Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där.
 • Om du lämnar båten en längre tid, be någon om hjälp med att ha
  uppsyn över din båt.

Klubben arbetar förebyggande genom att ha vägbom. låsta grindar samt vaktbolag som ronderar varje dygn.
Tyvärr stoppar inte detta tjuvar som kommer sjövägen och drar bort en båt och kapar motorn på en undanskymd plats.

ALLA incidenter (stora som små) ska polisanmälas så polisen kan sätta in de resurser som behövs.

Meddela även klubben på info@parlan.eu om ni råkar ut för något eller ser något misstänksamt.

Mvh /Styrelsen Pärlan

C-bryggan Y-bommar

posted in: Hamnboden | 0

Så har då resten av C-bryggan också försetts med 6 m Y-bommar så nu är alla platser med akterförtöjning ett minne blott.
Ett stort tack till dessa flitiga grabbar!

Enöbryggan

posted in: Hamnboden | 0

Lördagen 9 Maj drog vi ut en av de gamla bryggsektionerna från B-Bryggan till Enö för att ersätta en bit som gått sönder under vintern.

Sillafest 2020 – INSTÄLLD!

posted in: Hamnboden | 0

Pga rådande Coronapandemi och folkhälsomyndigheternas rekommendationer om folksamlingar och evenemang måste vi dessvärre ställa in årets Sillafest.

Vi tar nya tag 2021 och önskar en sjön båtsäsong!

Nytt avtal i hamn – Båtklubben tar över bryggorna

posted in: Hamnboden | 0

Båtklubben Pärlan och Bromölla kommun har äntligen kommit fram till en fungerande lösning för båda parter gällande nytt arrendekontrakt avseende småbåtshamnen från 2020.

I nya kontraktet som löper på 20 år kommer klubben betala ett arrende för marken på 20 000 kr/år som indexregleras.
Klubben övertar ägandet av bryggorna och därmed också alla kostnader och arbete förknippade med dessa under kontraktstiden.
Fram tills årsskiftet har bryggorna ägts av kommunen som enligt det utgående kontraktet ska ha stått för reinvesteringar och underhåll av dessa. Detta har dessvärre inte skett de senaste åren på grund av ombudgeteringar av kommunens ekonomi.

Att klubben nu tar över ägandet ger större frihet att kunna investera i nytt och underhålla bryggorna i egen takt och regi.
Det innebär också att klubben behöver bättre ekonomi för att klara av att genomföra detta då det t ex kostar närmre 300 000 kr att byta ut en brygga.

Parallellt med det nya arrendekontraktet har det därför upprättats ett skötselavtal där kommunen ersätter båtklubben med 20 000 kr/år som också indexregleras för skötsel av markområdet som ingår i arrendet.
Hamnområdet besöks flitigt av allmänheten och båtklubben har ansett att skötseln av detta inte ska belasta klubbens ekonomi vilket kommunen tagit åt sig.
Detta avtal är skrivet på 5 år i taget och förlängs automatiskt om det inte sägs upp av någon av parterna.

Båtklubben har nu mycket att stå i de närmsta åren framöver då de äldsta bryggorna från 1977 måste bytas ut helt och förses med Y-bommar. Det finns en ständigt växande kö till platser med Y-bommar som man då hoppas kunna minimera.

Klubben kommer att ha stort behov av ideell arbetskraft om man ska kunna genomföra detta på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Då klubben har över 500 medlemmar med familjer så borde det finnas några som ställer upp när man ber om hjälp.

Vi ser nu fram emot kommande säsong! / Styrelsen

Vägbom hamnen

posted in: Hamnboden | 0

Tillgång till hamnen med fordon sker med tagg till vägbommen som medlem kan kvittera ut mot en deponiavgift på 100 kr.

För er medlemmar som ännu inte hämtat ut sin tagg går det att göra då hamnkontoret håller öppet.
Under vinterhalvåret är hamnkontoret stängt och ni är då välkomna att kontakta oss via telefon eller epost.
Om ni ej har möjlighet att hämta tagg under öppettid ringer ni klubbtelefonen 0730-948004
så hör vi av oss för bokning av annan tid.

Tillfälliga turister hänvisas till Turistbyrån i Bromölla på 0456-82 22 22

Öppettider:
Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lördag 10-14

Öppettider sommar 
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-14

 

Allemansrätten

posted in: Hamnboden | 0

Bromölla och Kristianstad Kommun har tillsammans efter möte med samtliga båtklubbar i Ivösjön och Fiskevårdsföreningen tagit fram en informationsskylt avseende allemansrätten.
Anledningen till mötet var en ökning av nedskräpning och skadegörelse i naturen under de senaste åren som alla ville försöka göra något åt.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta hänsyn till denna Allemansrätt och hjälpa till och hålla vår natur och sjö hel och ren. Man ska lämna en plats efter sig så som man vill att den ska se ut nästa gång man besöker den!

skylt_ivo_hsr