FÖRBJUDET ATT FÖRTÖJA I SJÖMÄRKEN!

posted in: Pärlan | 0
I helgen har bojlaget fått rycka ut och åtgärda sabotage av ett sjömärke igen.
Någon hade förankrat sin båt eller avsiktligt tagit bort ett sjömärke från järnspettet det sitter i och detta är helt oacceptabelt och leder till böter!!

Järnspettet som då står kvar kan leda till hemska olyckor och man vet inte var grund och stenar finns längre!Sprid detta till alla ni känner som vistas på sjön då vi inte vill veta av sådant igen!!

FÖRBJUDET ATT FÖRTÖJA I SJÖMÄRKEN!

Båtförarbevis – sponsring

posted in: Pärlan | 0

Pärlan genomför inga kurser i egen regi, utan hänvisar till bildningsförbund eller onlinekurser via nätet – förslagsvis Navigationsskolan.se.

Dock vill Pärlans båtklubb bidraga till ett bättre sjö-/båtmanskap på vattnet så alla kan känna sig tryggare på sjön.

Du som erhållit en utbildning efter 2022-01-01 och kan visa upp intyg, får gratis medlemskap nästkommande år.
Skicka in foto på intyget där datum för utförandet och namn klart framgår till info@parlan.eu .

Båtklubben Pärlan

Båtförsäkring Svenska Sjö

posted in: Pärlan | 0

Du vet väl att du som är båtklubbsmedlem också är
delägare i Svenska Sjö.

Det ger dig direkta fördelar som mer omfattande försäkringsvillkor, resultatbonus och en smidig skadereglering. Vi vill ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb och i år har våra försäkringar förbättrats ytterligare.

Beräkna din premie här!

Beräkna pris och se vilka rabatter du kan få och vilka självrisker du kan välja på. Här får du också tips om hur du kan undvika skador på din båt. Många båtklubbsmedlemmar har sina båtar försäkrade i Svenska Sjö. Tillsammans är vi nästan 50 000. Lyssna gärna med någon på klubben om oss!

Varför välja Svenska Sjö?
 • Du får en båtförsäkring med omfattande villkor, som ständigt utvecklas tillsammans med landets klubbanslutna båtägare.
 • Du äger oss genom din klubb – 100% av ett överskott går tillbaka till dig och båtägarorganisationerna, inte till externa aktieägare. Svenska Sjö bidrar aktivt till att utveckla landets båtklubbsliv.
 • Du får resultatbonus. I år delar vi ut 6,2 mkr till de som var kunder 2019.
 • Du stödjer din båtklubb. 100 kr direkt till din klubb när du tecknar försäkring.
 • Skadefrihet belönas – du får lägre självrisk vid skadefrihet.
 • Lägre självrisk om båten är säkerhetsbesiktigad.
Våra båtförsäkringar
Hel Medlem
Den försäkring som de flesta av våra kunder har är nu förbättrad med allrisk, maskinskadeförsäkring upp till 5 år och ett utökat giltighetsområde. Du får också olycksfallsförsäkring som gäller för dig och din besättning (upp till 12 pers totalt) under färd och i anslutning till båten på land  vid nyteckning första året (värde 200 kr).

 • Höjt försäkringsbelopp för uppläggningsmateriel
 • Ny lägsta självrisknivå
 • Självriskbonus med 500 kr för varje skadefritt år (max 1500 kr)
 • Sjöassistans ingår

Läs mer här

Racing Europa
Segeljolleförsäkring tävling Europa

 • Gäller i hela Europa vid träning och tävling
 • Innehåller utöver Segeljolleförsäkring Norden ett utökat ansvarsbelopp för sakskada, 1,5 miljoner euro. Sammanlagt ansvarsbelopp sak och personskada 33 mkr

Trailerförsäkring kan tecknas separat.

Hel Plus
Utan åldersavskrivningar för de allra flesta komponenter och fast försäkringsvärde. För dig som vill ha maximalt skydd men betala lite mer.

 • Fast försäkringsvärde vid totalskada
 • Inga åldersavskrivningar vid delskada och för de flesta delar
 • Alla tilläggsförsäkringar ingår
 • Kan tecknas oavsett båtens ålder
 • Lägsta försäkringsvärde 100 000 kr
 • Självriskbonus med 500 kr för varje skadefritt år (max 1500 kr)
 • Sjöassistans ingår

Läs mer här

Segeljolle
Segeljolleförsäkring Norden

 • Gäller vid träning och tävling i hela norden
 • Försäkringen Hel Medlem inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav
  1 miljon euro i sakskada
 • Maximalt försäkringsbelopp är
  50 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Hel Medlem
 • Självrisken är 1500 kr per skadetillfälle
Postadress: Svenska Sjö AB, Box 266, 185 23 Vaxholm | Besöksadress: Västerhamnsplan 2
Telefon: 08-541 717 50 | E-post: info@svenskasjo.se

Continued

Enöbryggan

posted in: Pärlan | 0

Lördagen 9 Maj drog vi ut en av de gamla bryggsektionerna från B-Bryggan till Enö för att ersätta en bit som gått sönder under vintern.

Allemansrätten

posted in: Pärlan | 0

Bromölla och Kristianstad Kommun har tillsammans efter möte med samtliga båtklubbar i Ivösjön och Fiskevårdsföreningen tagit fram en informationsskylt avseende allemansrätten.
Anledningen till mötet var en ökning av nedskräpning och skadegörelse i naturen under de senaste åren som alla ville försöka göra något åt.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta hänsyn till denna Allemansrätt och hjälpa till och hålla vår natur och sjö hel och ren. Man ska lämna en plats efter sig så som man vill att den ska se ut nästa gång man besöker den!

skylt_ivo_hsr