Vårstädning 4 April

posted in: Hamnboden | 0

Vi fick en del gjort på dagens vårstädning och B-Bryggan är nu helt färdigställd. Tack till er som deltog på denna fina dag!

Hamnkontoret – öppettider

posted in: Hamnboden | 0

Pga Coronapandemin som graserar så har vi valt att inte hålla öppet hus på hamnkontoret tillsvidare utan vi ber er som behöver taggar och nycklar att kontakta oss och boka tid för utlämning.
Ring 0730-948004 eller maila till info@parlan.eu så kontaktar vi er snarast möjligt.

4 April har vi städdag i hamnen och kommer då även att ha utlämning av nycklar och taggar utomhus.

____________________________

När hamnkontoret inte är bemannad når ni oss snabbast genom att skicka ett mail till info@parlan.eu

Telefonen kommer också att lyssnas av sporadiskt och numret är 0730-948004.
____________________________

För de som saknar tagg finns möjlighet att vända sig till Turistbyrån och få en tillfällig kod till vägbommen mot en kostnad på 50 kr som erläggs via Swish.
Turistbyrån i Bromölla nås på 0456-82 22 22

Öppettider:
Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lördag 10-14

Välkomna!

B-Bryggan

posted in: Hamnboden | 0

Arbete pågår för fullt i hamnen med utbyte av B-bryggan – det är den äldsta bryggan från 1976.

Årsmöte 18 Mars kl 19.00 – OBS! Ny plats!

posted in: Hamnboden | 0

Onsdagen den 18 Mars klockan 19.00 är ni välkomna till Båtklubbens årsmöte som hålls på Ifö Bromölla, klubbhuset 2 vån.

På årsmötet tar vi upp punkter i enlighet med stadgarna enligt följande:
– Fastställande av medlemsavgifter, byggpriser, ekonomisk redovisning mm.

Vi kommer även informera om nya arrendeavtalet med kommunen.
Innan mötesförhandlingarna kommer Anders Olofsson från räddningstjänsten och håller föredrag om brandsäkerhet mm.

Klubben bjuder på fika!

VÄLKOMNA!

Nytt avtal i hamn – Båtklubben tar över bryggorna

posted in: Hamnboden | 0

Båtklubben Pärlan och Bromölla kommun har äntligen kommit fram till en fungerande lösning för båda parter gällande nytt arrendekontrakt avseende småbåtshamnen från 2020.

I nya kontraktet som löper på 20 år kommer klubben betala ett arrende för marken på 20 000 kr/år som indexregleras.
Klubben övertar ägandet av bryggorna och därmed också alla kostnader och arbete förknippade med dessa under kontraktstiden.
Fram tills årsskiftet har bryggorna ägts av kommunen som enligt det utgående kontraktet ska ha stått för reinvesteringar och underhåll av dessa. Detta har dessvärre inte skett de senaste åren på grund av ombudgeteringar av kommunens ekonomi.

Att klubben nu tar över ägandet ger större frihet att kunna investera i nytt och underhålla bryggorna i egen takt och regi.
Det innebär också att klubben behöver bättre ekonomi för att klara av att genomföra detta då det t ex kostar närmre 300 000 kr att byta ut en brygga.

Parallellt med det nya arrendekontraktet har det därför upprättats ett skötselavtal där kommunen ersätter båtklubben med 20 000 kr/år som också indexregleras för skötsel av markområdet som ingår i arrendet.
Hamnområdet besöks flitigt av allmänheten och båtklubben har ansett att skötseln av detta inte ska belasta klubbens ekonomi vilket kommunen tagit åt sig.
Detta avtal är skrivet på 5 år i taget och förlängs automatiskt om det inte sägs upp av någon av parterna.

Båtklubben har nu mycket att stå i de närmsta åren framöver då de äldsta bryggorna från 1977 måste bytas ut helt och förses med Y-bommar. Det finns en ständigt växande kö till platser med Y-bommar som man då hoppas kunna minimera.

Klubben kommer att ha stort behov av ideell arbetskraft om man ska kunna genomföra detta på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Då klubben har över 500 medlemmar med familjer så borde det finnas några som ställer upp när man ber om hjälp.

Vi ser nu fram emot kommande säsong! / Styrelsen

Höststädning 5 oktober

posted in: Hamnboden | 0

Lördagen den 5 Oktober bjöd på härligt väder när vi hade höststädning i hamnen.

Vi var ett nätt men glatt litet gäng som rustade hamnen inför vintern – ett stort tack alla som deltog!

Båtförsäkring Svenska Sjö

posted in: Hamnboden | 0

Hej!
Du vet väl att du som är båtklubbsmedlem också är
delägare i Svenska Sjö.

Det ger dig direkta fördelar som mer omfattande försäkringsvillkor, resultatbonus och en smidig skadereglering. Vi vill ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb och i år har våra försäkringar förbättrats ytterligare.

Testa oss på svenskasjo.se 
Beräkna pris och se vilka rabatter du kan få och vilka självrisker du kan välja på. Här får du också tips om hur du kan undvika skador på din båt. Många båtklubbsmedlemmar har sina båtar försäkrade i Svenska Sjö. Tillsammans är vi nästan 50 000. Lyssna gärna med någon på klubben om oss!

Varför välja Svenska Sjö?
 • Du får en båtförsäkring med omfattande villkor, som ständigt utvecklas tillsammans med landets klubbanslutna båtägare.
 • Du äger oss genom din klubb – 100% av ett överskott går tillbaka till dig och båtägarorganisationerna, inte till externa aktieägare. Svenska Sjö bidrar aktivt till att utveckla landets båtklubbsliv.
 • Du får resultatbonus. I år delar vi ut 1,4 mkr till de som var kunder 2015.
 • Du stödjer din båtklubb. 100 kr direkt till din klubb när du tecknar försäkring.
 • Nöjda kunder vid skada. Hela 86 % var mycket nöjda med oss 2015.
  Det säger oss att våra villkor är bra!
 • Skadefrihet belönas – du får lägre självrisk vid skadefrihet.
 • Lägre självrisk om båten är säkerhetsbesiktigad.
Våra båtförsäkringar
Hel Medlem
Den försäkring som de flesta av våra kunder har är nu förbättrad med allrisk, maskinskadeförsäkring upp till 5 år och ett utökat giltighetsområde. Du får också olycksfallsförsäkring som gäller för dig och din besättning (upp till 12 pers totalt) under färd och i anslutning till båten på land  vid nyteckning första året (värde 200 kr).

 • Höjt försäkringsbelopp för uppläggningsmateriel
 • Ny lägsta självrisknivå
 • Självriskbonus med 500 kr för varje skadefritt år (max 1500 kr)
 • Sjöassistans ingår

Läs mer här

Racing Europa
Segeljolleförsäkring tävling Europa

 • Gäller i hela Europa vid träning och tävling
 • Innehåller utöver Segeljolleförsäkring Norden ett utökat ansvarsbelopp för sakskada, 1,5 miljoner euro. Sammanlagt ansvarsbelopp sak och personskada 33 mkr

Trailerförsäkring kan tecknas separat.

Hel Plus
Utan åldersavskrivningar för de allra flesta komponenter och fast försäkringsvärde. För dig som vill ha maximalt skydd men betala lite mer.

 • Fast försäkringsvärde vid totalskada
 • Inga åldersavskrivningar vid delskada och för de flesta delar
 • Alla tilläggsförsäkringar ingår
 • Kan tecknas oavsett båtens ålder
 • Lägsta försäkringsvärde 100 000 kr
 • Självriskbonus med 500 kr för varje skadefritt år (max 1500 kr)
 • Sjöassistans ingår

Läs mer här

Segeljolle
Segeljolleförsäkring Norden

 • Gäller vid träning och tävling i hela norden
 • Försäkringen Hel Medlem inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav
  1 miljon euro i sakskada
 • Maximalt försäkringsbelopp är
  50 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Hel Medlem
 • Självrisken är 1500 kr per skadetillfälle
Postadress: Svenska Sjö AB, Box 266, 185 23 Vaxholm | Besöksadress: Västerhamnsplan 2
Telefon: 08-541 717 50 | E-post: info@svenskasjo.se

Vägbom hamnen

posted in: Hamnboden | 0

Tillgång till hamnen med fordon sker med tagg till vägbommen som medlem kan kvittera ut mot en deponiavgift på 100 kr.

För er medlemmar som ännu inte hämtat ut sin tagg går det att göra då hamnkontoret håller öppet.
Under vinterhalvåret är hamnkontoret stängt och ni är då välkomna att kontakta oss via telefon eller epost.
Om ni ej har möjlighet att hämta tagg under öppettid ringer ni klubbtelefonen 0730-948004
så hör vi av oss för bokning av annan tid.

Tillfälliga turister hänvisas till Turistbyrån i Bromölla på 0456-82 22 22

Öppettider:
Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lördag 10-14

Öppettider sommar 
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-14

 

1 2